سیروس دلفان آذری
خرید و فروش زمین
زمین 633 متر کلاردشت
خرید و فروش  زمین 633 متری کلاردشت طویدره
قیمت زمین متری 6.5 میلیون

سیروس دلفان آذری
خرید و فروش زمین
فروش زمین سند دار 497 متر
خرید و فروش  زمین 497 متری کلاردشت طویدره
قیمت زمین متری 6.500 میلیون

سیروس دلفان آذری
خرید و فروش زمین
فروش زمین سند دار با مجوز ساخت
خرید و فروش  زمین 621 متری کلاردشت طویدره
قیمت زمین متری 6.5 میلیون
 
خدمات
معرفی می گردد
پیمانکاری، نظارت و ساخت ویلا در کلاردشت
 ^